За проекта

Проект „Мерки за енергийна ефективност при крайните потребители на природен газ чрез газоразпределителните дружества в България “ (Проект DESIREE GAS) има за цел да осигури специален и ефективен механизъм за подкрепа на газификацията на българските домакинства в съответствие с изискванията на Директивата за енергийна ефективност на ЕС. Той насърчава най-ефективните технологии и подкрепя преминаването от въглеродно интензивното електричество към природен газ, като по този начин се намалява потреблението на енергия и въглеродни емисии в жилищния сектор в България.

Проектът се финансира от Международен фонд "Козлодуй" ("МФК"), администриран от Европейската банка за възстановяване и развитие ("ЕБВР"). Управляващ орган е Министерство на енергетиката на Република България.

Проектът стартира през месец септември 2015 г. и беше предвиден да продължи 36 месеца.

На 5 юли 2018 г. срокът на проекта беше удължен до м. юни 2020 г. 

Считано от 17.02.2020 г. беше спряно приемането на документи за нови заявления поради изчерпване на бюджета. 

ПРОЕКТ DESIREE GAS ПРИКЛЮЧИ УСПЕШНО ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ 2021 Г.

logo footer

Министерството на енергетиката в България, в рамките на Националната програма за ускорено газифициране, ще получи подкрепата на МФК (Международен фонд „Козлодуй“), администриран от Европейската банка за възстановяване и развитие, с цел присъединяване на домакинствата към газоразпределителната мрежа.

От галерия

GAZ thumb893-660x330
defaultLeft file-1313-3720
default file-1310-3717
default file-1311-3718
default file-1312-3719
news-2288-3716

Контакти

LDK Consultants Engineers and Planners S. A.

E-mail: info@desireegas.bg