Документи

Считано от 17.02.2020 г. беше спряно приемането на документи за нови заявления поради изчерпване на бюджета. 

Образец А1 - Заявление за кандидатстване – изтегли

Образец А2 - Комбинирана декларация – изтегли

Образец А3 - Протокол за липса на започнато строителство – изтегли

Образец А4 - Делегация за плащане – изтегли

Образец В1 - Оферта – изтегли

Списък с критерии за допустимост за кандидатстване – изтегли

Препратка към регистъра на ДАМТН  за фирмите с лиценз за поддържане, ремонтиране и преустройване на опасни съоръжения – изтегли

Информация за допустимостта на материали и оборудване – изтегли

Списък на газоразпределителните дружества, подписали Меморандум за разбирателство - изтегли

Допустими и недопустими разходи - изтегли

 

logo footer

Министерството на енергетиката в България, в рамките на Националната програма за ускорено газифициране, ще получи подкрепата на МФК (Международен фонд „Козлодуй“), администриран от Европейската банка за възстановяване и развитие, с цел присъединяване на домакинствата към газоразпределителната мрежа.

От галерия

GAZ thumb893-660x330
defaultLeft file-1313-3720
default file-1310-3717
default file-1311-3718
default file-1312-3719
news-2288-3716

Контакти

LDK Consultants Engineers and Planners S. A.

E-mail: info@desireegas.bg