Документи

Образец А1 - Заявление за кандидатстване – изтегли

Образец А2 - Декларация за правен статус – изтегли

Образец А3 - Декларация за липса на двойно финансиране – изтегли

Образец А4 - Делегация за плащане – изтегли

Образец А5 - Декларация за предоставяне и използване на личните данни – изтегли

Образец А6 - Декларация за използван източник на енергия – изтегли

Образец В1 - Оферта – изтегли

Списък с критерии за допустимост за кандидатстване – изтегли

Списък с допустими монтажници – изтегли

Информация за допустимостта на материали и оборудване – изтегли

Списък на газоразпределителните дружества, подписали Меморандум за разбирателство - изтегли

Допустими и недопустими разходи - изтегли

 

logo footer

Министерството на енергетиката в България, в рамките на Националната програма за ускорено газифициране, ще получи подкрепата на МФК (Международен фонд „Козлодуй“), администриран от Европейската банка за възстановяване и развитие, с цел присъединяване на домакинствата към газоразпределителната мрежа.

От галерия

GAZ thumb893-660x330
defaultLeft file-1313-3720
default file-1310-3717
default file-1311-3718
default file-1312-3719
news-2288-3716

Контакти

contacts

LDK Consultants Engineers and Planners S. A.

E-mail: info@desireegas.bg