Често задавани въпроси

Считано от 17.02.2020 г. беше спряно приемането на документи за нови заявления поради изчерпване на бюджета. 

Въпрос: Допустими ли са клиенти, които вече са подали заявление за присъединяване, имат подписан договор за присъединяване, договор за доставка на газ и са заплатили такса присъединяване преди 07.07.2016г. (официалната дата на стартиране на проекта DESIREE GAS), но нямат дейности по изграждане на ВГИ и присъединяване към газоразпределителната мрежа?

Отговор: Не, за допустими ще бъдат приемани само кандидати, които към 07.07.2016 г. нямат подадено заявление за присъединяване и подписан договор за присъединяване и доставка на газ, и нямат извършени дейности по изграждане на ВГИ и присъединяване към газоразпределителната мрежа.

logo footer

Министерството на енергетиката в България, в рамките на Националната програма за ускорено газифициране, ще получи подкрепата на МФК (Международен фонд „Козлодуй“), администриран от Европейската банка за възстановяване и развитие, с цел присъединяване на домакинствата към газоразпределителната мрежа.

От галерия

GAZ thumb893-660x330
defaultLeft file-1313-3720
default file-1310-3717
default file-1311-3718
default file-1312-3719
news-2288-3716

Контакти

LDK Consultants Engineers and Planners S. A.

E-mail: info@desireegas.bg