Новини

Считано от 17.02.2020 г. беше спряно приемането на документи за нови заявления поради изчерпване на бюджета. 

На 5 юли 2018 г., в присъствието на министъра на енергетиката Теменужка Петкова и на Валентин Шайдер – ръководител на Международен фонд Козлодуй от Европейската банка за възстановяване и развитие, бяха подписани Допълнителни споразумения с газоразпределителните дружества, които участват в програмата за газификация на жилища като мярка за енергийна ефективност (DESIREЕ GAS).

Безвъзмездната помощ по програмата се увеличава от 20 на 30% от допустимите разходи по проекта без ДДС, като занапред на клиентите ще се покрива изцяло и цената за присъединяване без ДДС, като се запазва таванът на финансиране от 1000 eвро за високоефективни котли и 1200 Евро за кондензационни котли на домакинство.

Удължава се и срокът на действие на програмата до м. юни 2020 г.

Домакинствата, които вече са се включили в програмата, също ще могат да получат по-голям процент безвъзмездно финансиране. Разликата между 20% и 30% и таксата за присъединяване ще им бъде възстановена през месечните сметки за ползвания природен газ. За да се възползват от това, те трябва да подадат заявление в местното газоразпределително дружество до 31 март 2019 г.

По думи на министър Петкова, измененията по програмата ще улеснят усвояването на средствата и ще увеличат броя на домакинствата, ползващи природен газ.

Министър Петкова благодари на донорите от Международния фонд „Козлодуй“ и на ЕБВР, която администрира средствата по фонда, за отличното сътрудничество, което е ключово условие за успешната реализация на проекта.

Повече подробности относно промените, както и новите образци можете да видите тук.

logo footer

Министерството на енергетиката в България, в рамките на Националната програма за ускорено газифициране, ще получи подкрепата на МФК (Международен фонд „Козлодуй“), администриран от Европейската банка за възстановяване и развитие, с цел присъединяване на домакинствата към газоразпределителната мрежа.

От галерия

GAZ thumb893-660x330
defaultLeft file-1313-3720
default file-1310-3717
default file-1311-3718
default file-1312-3719
news-2288-3716

Контакти

LDK Consultants Engineers and Planners S. A.

E-mail: info@desireegas.bg