Новини

Считано от 17.02.2020 г. беше спряно приемането на документи за нови заявления поради изчерпване на бюджета. 

07.07.2016

Министерството на енергетиката сключи Меморандум за разбирателство с газоразпределителни дружества в страната за газифициране на жилищни сгради като мярка за енергийна ефективност. В рамките на проекта, финансиран с 20 млн. лв. от Международен фонд "Козлодуй", ще бъде възможна замяната на отоплителните системи на жилищата, ползващи енергоинтензивни източници, като електричество, въглища, дърва или нафта, с такива на природен газ. "Това е европейски механизъм за финансиране на енергийна ефективност в жилищния сектор в страната, който съответства изцяло на директивите на ЕС за енергийна ефективност и на приоритетите на българското правителство в тази област", каза заместник-министърът на енергетиката Жечо Станков при връчването на Меморандумите за разбирателство на изпълнителите. По неговите думи, това е и първият проект, с който целево се подпомага газификацията на жилищата като конкретна мярка за енергийна ефективност.


С отпуснатата безвъзмездна помощ от МФК се поемат 20% от стойността на проектите за подмяна на отоплителните инсталации на домакинствата с такива, захранвани с природен газ. За осигуряване на собствения ресурс от 80% домакинствата могат да се възползват от преференциалните кредитни продукти на Сосиете Женерал Експресбанк и на Първа инвестиционна банка, които се разработват специално за този проект. Това не е задължително, а е допълнителна възможност в подкрепа на потребителите.

Предвижда се отпуснатите от Европейската банка за възстановяване и развитие безвъзмездни средства да покрият финансирането за над 10 хил. домакинства, както показват разчетите по проекта. Кандидатстването се извършва от отделните собственици на жилища и ще бъде възможно до изчерпване на финансовия ресурс на безвъзмездната помощ.

news 2288 3716

Очаква се реализацията на този проект да доведе до намаляване на емисиите парникови газове със 70 хил. тона годишно, или общо с 1 млн. тона за икономическия живот на инсталираното оборудване. Икономиите на електричество се оценяват на 142 хил. мегаватчаса годишно. Годишните икономии на разходи за домакинствата се оценяват на 1.5 млн. евро. Всяко евро от гранта ще доведе до спестяване на 213 квтч енергия за средния живот на оборудването – 15 години.

"Процедурата по кандидатстване по проект DESIREE GAS е максимално улеснена за потребителите", каза още заместник-министър Жечо Станков. По неговите думи, всичко е направено на принципа "на едно гише". Достатъчно е клиентът на газоразпределителното дружество само да заяви желанието си да ползва средства по проекта, след което самото дружество подпомага потребителите при попълване на необходимите документи и поема всички дейности по изпълнението. Средствата са разпределени така, че да обхванат в максимална степен цялата територия на страната. Всички газоразпределителни дружества са поканени да участват в проекта, стана ясно още по време на представянето.

Списък на газоразпределителните дружества, подписали Меморандум за разбирателство по проект DESIREE GAS, можете да свалите тук

logo footer

Министерството на енергетиката в България, в рамките на Националната програма за ускорено газифициране, ще получи подкрепата на МФК (Международен фонд „Козлодуй“), администриран от Европейската банка за възстановяване и развитие, с цел присъединяване на домакинствата към газоразпределителната мрежа.

От галерия

GAZ thumb893-660x330
defaultLeft file-1313-3720
default file-1310-3717
default file-1311-3718
default file-1312-3719
news-2288-3716

Контакти

LDK Consultants Engineers and Planners S. A.

E-mail: info@desireegas.bg