News

Считано от 17.02.2020 г. беше спряно приемането на документи за нови заявления поради изчерпване на бюджета. 

На 5 юли 2018 г., в присъствието на министъра на енергетиката Теменужка Петкова и на Валентин Шайдер – ръководител на Международен фонд Козлодуй от Европейската банка за възстановяване и развитие, бяха подписани Допълнителни споразумения с газоразпределителните дружества, които участват в програмата за газификация на жилища като мярка за енергийна ефективност (DESIREЕ GAS).

Безвъзмездната помощ по програмата се увеличава от 20 на 30% от допустимите разходи по проекта без ДДС, като занапред на клиентите ще се покрива изцяло и цената за присъединяване без ДДС, като се запазва таванът на финансиране от 1000 eвро за високоефективни котли и 1200 Евро за кондензационни котли на домакинство.

Удължава се и срокът на действие на програмата до м. юни 2020 г.

Домакинствата, които вече са се включили в програмата, също ще могат да получат по-голям процент безвъзмездно финансиране. Разликата между 20% и 30% и таксата за присъединяване ще им бъде възстановена през месечните сметки за ползвания природен газ. За да се възползват от това, те трябва да подадат заявление в местното газоразпределително дружество до 31 март 2019 г.

По думи на министър Петкова, измененията по програмата ще улеснят усвояването на средствата и ще увеличат броя на домакинствата, ползващи природен газ.

Министър Петкова благодари на донорите от Международния фонд „Козлодуй“ и на ЕБВР, която администрира средствата по фонда, за отличното сътрудничество, което е ключово условие за успешната реализация на проекта.

Повече подробности относно промените, както и новите образци можете да видите тук.

logo footer

The Ministry of Energy of Bulgaria (ME), in the framework of the National Programme for Accelerated Gasification (“National Programme for Gasification”), will use grant support provided by the KIDSF (Kozloduy International Decommissioning Support Fund, managed by the European Bank for Reconstruction and Development), for the provision of incentives to households to connect to gas distribution networks.

Gallery

GAZ thumb893-660x330
defaultLeft file-1313-3720
default file-1310-3717
default file-1311-3718
default file-1312-3719
news-2288-3716

Contacts

LDK Consultants Engineers and Planners S. A.

E-mail: info@desireegas.bg